Du er her

Innkalling til årsmøte 2018

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Datoen for årsmøtet i Sportsklubben Rye 2018 er satt til torsdag 15. mars. Stedet blir Scala selskapslokaler i Stortingsgaten som sist.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig her på nett senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi vil i år også dele ut tre stipender/hedersbevisninger til tre av ni nominerte. Mer om dette offentliggjøres snart.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen